Club


Wij zijn een club die op een gezonde, gezellige en recreatieve manier de mensen wil begeleiden en motiveren om te lopen. Bij ons zijn zowel de startende joggers als de ervaren wedstrijdlopers van harte welkom.

Iedereen traint op zijn/haar niveau en krijgt hierbij de nodige begeleiding van een ervaren trainer.

Onze club is aangesloten bij KAVVV- Fedes en de Vlaamse atletiek Liga !!!!

Hopelijk mogen wij U binnenkort verwelkomen in onze erkende sportclub!

Sportieve Groeten,
Peter Fischer,
Voorzitter Algemeen verantwoordelijke voor recreatieve lopers.


Wanneer

Algemene training

Opwarming te samen, training in groep ingedeeld volgens ervaring.

dinsdag

18.30 – 20.00

Interval training piste of park – kort

donderdag

18.30 – 20.00

Intervaltraining op de piste – lang of duurloop

zaterdag

9.30 – 11.30

Lange duurloop 10-15Km of wedstrijd

Specifieke training

Voor gericht trainingsadvies en specifieke schema’s kan u steeds terecht bij de de coach.

Winterprogramma KAVVV& FEDES 2023-2024

Bekijk het winterprogramma op deze sité KAVVV website.


Belangrijke documenten en informatie

Ligging piste:

Sportpark Ruggeveld – Ruggeveldlaan 480 te 2100 Deurne Sportoase

Rekeningnummer Antwerp Athletics:

BE56 3200 6836 7488
BIC: BBRUBEBB


Contact

Algemeen: peter.fischer@pandora.be

Facebook pagina

Facebook gesloten groep

Bestuur

Peter Fischer
Voorzitter &
Alg. verantwoordelijke Coach  Recreatie trainingen
0476/21.94.83
Christine Verdonck
Secretaris
0477/75.99.13

Penningmeester : Simonne Van Ginckel

Robby Ivens
Ondervoorzitter

Vaste Medewerkers

Verantwoordelijke Trainingsschema’s
en Begeleider Groep + 8-10km-12km/ Start to run
Filip Op de Beeck
Opmaak trainingschema’s, lange interval
Begeleider lange en midden afstand,
duathlon en triathlon + 12km/u
Staf Van Maroey
Begeleider Groep 10km/u- Start to run
Marie-Jeanne Steenacker
Begeleidster Groep Stap en Nordic Walk
Guilain Verheyen
Begeleider Groep 9 km/u
Start To run. Tiffany Wouters, Ryan Thys.
Arlette Walter Deloght
Trainer G-sport Arlette De Moor Verantwoordelijke V.A.L. leden enG-Sport   arlettedemoor@gmail.com

Verantwoordelijke clubkledij & clubhuis

Luc de Vocht
V. clubkledij & sportmateriaal
Eric Kienen toogdienst
Diane Geleyn toogdienst
Marina Van Wolput
V. clubhuis
Dirk Janssen
Toogdienst

Kledij

Training en wind jas Trainings en wind jas

Training en wind jas


Verzekeringsinfo

Verzekering voor vrijwilligers

In het Belgisch Staatsblad van 22 december jl. is het koninklijk besluit van 21 december tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers verschenen. Dat koninklijk besluit legt de onderschrijvingsvoorwaarden vast en de praktische toetredingsmodaliteiten tot de collectieve verzekering zoals bedoeld in de wet op de vrijwilligers. Zo moet de vraag tot toetreding tot de collectieve verzekering worden ingediend met een speciaal formulier, dat als bijlage bij het koninklijk besluit gevoegd werd.

In hetzelfde Staatsblad verscheen het koninklijk besluit van 19 december 2006 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers. Dat koninklijk besluit regelt dus de minimumgarantievoorwaarden van verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de vrijwilligersactiviteit.

Beide koninklijke besluiten vindt u terug in het Belgisch Staatsblad van 22 december 2006 en als bijlage bij deze mail. Ook op volgende websites vindt u meer informatie :